Ang inyo pong Zone No. ay makikita sa inyong Water Bill Notice. Ito ay ang unang tatlong numero sa inyong Account Number.